Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM 

Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 10 stycznia 2024 r.

INFORMACJA O REKRUTACJI

  1. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE
  3. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  5. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
  6. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA
  7. OŚWIADCZENIE RODZICÓW O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KREWNYCH DZIECKA
  8. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
  9. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE  Z JEGO RODZICEM
  10. ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZATRUDNIENIA RODZICÓW
 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów prowadzenia i postępowania uzupełniającego,
rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Kołobrzeg
jest organem prowadzącym. 

ZARZĄDZENIE NR 16-2023 Z DNIA 24.01.2023 R..pdf

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2016 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2017 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania zgłoszeń/ wniosków: 13.02.2023 r. – 17.03. 2023 r.

 

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEG0

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w wieku:

1) 6-letnie (rocznik 2017)– realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

2)   5-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

 

2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania wniosków: 13.02.2023 r. - 17.03.2023 r.

 

3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji: 06.02.2023 r. 12.02.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 24 stycznia 2023 r.

 ZARZĄDZENIE NR 16-2022-2023 z dnia 3 lutego 2023 R.pdf

Druki do pobrania:

1.  DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.doc

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE.doc

3. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.doc

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ .doc

5. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA.doc

6. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA.doc

7. OŚWIADCZENIE RODZICÓW O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KREWNYCH DZIECKA.doc

8. OŚWAIDCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA.doc

9. OŚWAIDCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM.doc

10. ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZATRUDNIENIA RODZICÓW.doc

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2015 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2016 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu  w obwodzie szkoły.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej .

4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania zgłoszeń/ wniosków: 22.02.2022 r. – 18.03. 2021 r.

 

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w wieku:

1) 6-letnie (rocznik 2016)– realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

2)   5- i 4-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania wniosków: 22.02.2022 r. - 18.03.2022 r..

3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji: 14.02.2022 r. 21.02.2022 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie ustalenia terminów prowadzenia i postępowania uzupełniającego, rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Kołobrzeg jest organem prowadzącym.

 
 
 
Druki do pobrania: