Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Na równi do Sukcesu!

 

STRONA INTERNETOWA EFShttp://www.efs.gov.pl/

 

 

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 

PLATFORMA E-LEARNONGOWA

GIMNAZJUM

 

 

 

 

 


Od marca 2013 r. do maja  2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obecnie
Zespołu Szkół w Drzonowie, mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach

wyrównawczych oraz kołach przedmiotowych a także wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego oraz poradnictwa zawodowego 
 w ramach projektu POKL Gminy
Kołobrzeg pt. 
„Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi
Drzonowo”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Prawie dwa i pół roku nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni
w projekcie starali się rozwijać zainteresowania uczniów, pomagać w nadrabianiu zaległości
edukacyjnych, wspierali psychologicznie, logopedycznie i pedagogicznie oraz pomagali
kształtować przyszłą drogę zawodową. W ramach projektu znacznie doposażono bazę
dydaktyczną obu szkół w pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze i plastyczne, tablice
multimedialne, po to aby zajęcia projektowe były atrakcyjne oraz dawały możliwość jak
największego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Na nagrodę zasłużyli uczniowie
uczestniczący aktywnie w zajęciach projektowych, które odbywały się po właściwych
zajęciach lekcyjnych w szkole – niektóre kończyły się dopiero o 16.15! Dlatego zorganizowano
w czerwcu 2014 r. wycieczki edukacyjne do Torunia oraz Stralsundu w Niemczech a w maju
2015 r. do Chełma Gryfickiego w celu udziału w evencie „Operacja – Integracja”. Na zakończenie
zajęć projektowych, w nagrodę za wytrwałość, każdy uczestnik i uczestniczka otrzymali pendrive’a.
Jednak 30 najbardziej aktywnych i systematycznych uczniów i uczennic zostanie nagrodzonych
znacznie cenniejszymi nagrodami, które zostaną wręczone na apelu podsumowującym aktywność
uczniów pod koniec roku szkolnego.
Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za wytrwałość i chęć w rozwijaniu własnych możliwości,
rodzicom za motywowanie pociech do systematycznej pracy, nauczycielom i specjalistom – za
cierpliwość i ciekawe pomysły we wtłaczaniu wiedzy, zwłaszcza tym najbardziej opornym, pani
księgowej za konsekwentne poszukiwanie grosza do białego rana, paniom dyrektor za wszelkie
wsparcie i współpracę, paniom sekretarz za pomoc w trudnych chwilach, paniom i panom z obsługi
za dyżury przy szatni, za każde dobre słowo i najdrobniejsza pomoc - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!
Nie zapominamy również o współpracy z Urzędem Gminy Kołobrzeg oraz
Instytucją Pośredniczącą,jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
– którym również SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za owocną współpracę.


Zespół projektowy
 Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z eventu „Operacja – integracja, w którym uczestniczyliśmy 24 maja 2015 r.

 
    
BEZ PRACY
NIE MA KOŁACZY....

 

czyli kto zasłużył na wycieczkę edukacyjną do Torunia lub Stralsundu,
w ramach realizacji projektu POKL Gminy Kołobrzeg pt.
"Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo",
wspólfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Uczniowie i uczennice szkoły podstawowej
Uczniowie i uczennice gimnazjum

PROGRAM WYCIECZEK:

14 CZERWCA 2014 R.


Wycieczka jednodniowa do Torunia
„Miasto Młodych Naukowców”
dla 42 osób + 5 opiekunów i 1 kierownika wycieczki.

W programie wycieczki zakłada się: krótkie
zwiedzanie Torunia m.in. Dom Kopernika,
Stary Rynek, Krzywa Wieża, Plenatarium + Orbitarium +
„Geodium” – interaktywna wystawa
poświęcona Ziemi.: Centrum Chemii
w Małej Skali” – udział w 1, 5 godzinnych
warsztatach eksperymentalnych.

21 CZERWCA 2014 R.
Wycieczka jednodniowa do Stralsundu
dla 35 osób + 4 opiekunów i 1 kierownika wycieczki.

W programie wycieczki zakłada się: Stare Miasto,
nabrzeże, Oceanarium, Muzeum Morskie.

Szanowni rodzice tu niezbędne jest posiadanie
dowodu tymczasowego lub paszportu.
Prosimy o jak najszybsze załatwienie
formalności (trwa to ok miesiąca).

Wycieczki są w całości sfinansowane z EFS
i zawierają całodzienne wyżywienie.

Termin składania deklaracji 10.04.2014 r.

 
PROJEKTOWA

TWÓRCZA CODZIENNOŚĆ ...

 
Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Drzonowie
biorący udzaiał z zajęciach projektu POKL Gminy Kołobrzeg
pt. "Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół
ze wsi Drzonowo".
 
ZAPRASZAMY
DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ OBRAZUJĄCYCH ZAJĘCIA
Tajemnicza chemia.
 
Mistrz biologii.
 

 

 


  

Sukces i przygoda z
Europejskim Funduszem Społecznym
w Gminie Kołobrzeg

 

 

Gmina Kołobrzeg będąc Beneficjentem projektu edukacyjnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Działania 9.1.2
pt. „Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy
rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo”

osiągnęła znaczący sukces w negocjacjach z Instytucją Pośredniczącą,
jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Negocjacje dotyczyły
wyrażenia zgody na wykorzystanie powstałych oszczędności po przetargach na
zakup usługi edukacyjnej (zatrudnienie kadry pedagogicznej realizującej zajęcia
projektowe) na inne cele związane z realizacją projektu.

Kilkutygodniowe negocjacje zespołu projektowego i księgowej projektu z
przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej zakończyły się pozytywną oceną i
możnością zrealizowania przez projektodawcę dodatkowych i nie zaplanowanych
wcześniej zamierzeń.
Dzięki temu będzie możliwe sfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej dodatkowych zadań na łączną kwotę 169 304,83
złotych.

W ramach zmian w projekcie zostaną zrealizowane zadania takie jak:

- doposażenie bazy dydaktycznej dwóch szkół realizujących projekt
( jakimi są Szkoła Podstawowa im. Mieszka I i Gimnazjum im.
Bolesława Chrobrego w Drzonowie)
w nowoczesne środki dydaktyczne,

- zakup czterech tablic multimedialnych,

- zorganizowanie dwóch wycieczek edukacyjnych, dla uczniów i uczennic
biorących udział w projekcie, do: Oceanarium i Muzeum Morskiego  
w Stralsundzie w Niemczech oraz „Torunia – Miasta Młodych Naukowców”.
 

Udział w wycieczkach będzie mogło wziąć 77 uczniów i uczennic,
a wszystkie koszty zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wycieczki mają stać się
nagrodą i ciekawą przygodą dla tych uczestników i uczestniczek, którzy
sumiennie uczestniczą i biorą czynny udział w wybranych przez siebie
zajęciach projektowych oraz tych którzy osiągną sukces edukacyjny
(oczywiście na miarę swoich możliwości). Realizacja wyżej wymienionych
działań wzbogaci i uzupełni dotychczasową ofertę edukacyjną szkół
objętych projektem oraz będzie wartością dodaną projektu na kolejne lata.

Z radością możemy przyznać, że dzięki temu projektowi edukacyjnemu
dzieci i młodzież z Gminy Kołobrzeg mają jeszcze większy niż dotychczas
RÓWNY START I SZANSĘ NA SUKCES EDUKACYJNY.
Ten cel przyświecał władzom
gminy i zespołowi projektowemu. Mamy nadzieję realizować takie przedsięwzięcia,
bowiem dzieci i młodzież to przyszłość świata i o nią powinniśmy
dbać w sposób szczególny.

 

 

 


ZAPRASZAMY
uczniów klasy IV oraz Ia i Ib gimnazjum i ich rodziców
do złożenia deklaracji  uczestnictwa w
zajęciach projektowych POKL
pt. "Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo"
(w przypadku uczniów klasy IV), 
i ponownego wybrania rodzajów zajęć realizowanych w gimnazjum
przez uczniów klas pierwszych, które już zdeklarowały
swoje uczestnictwo wczesniej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Kilka fotek z zajęć projektowych

 "Na róni do sukcesu!".

 

TAJEMNICZA CHEMIA 

                              

"English is easy"

  

 

  

 ZAJĘCIA PT. Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT  

    

ZAJĘCIA PT. MOJA SZANSA
 
ZAJĘCIA PT. MATEMATYKA Z PLUSEM
 
TARGI EDUKACYJNE
 
WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE Z MATEMATYKI I PRZYRODY

 

  
Realizacja projektu POKL Gminy Kołobrzeg
pt. „Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe
szkół ze wsi Drzonowo”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 18 marca 2013 r. rozpoczęto częściową realizację zajęć projektowych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mieszka I i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego
w Drzonowie, po zdeklarowanej chęci uczestnictwa, wybrali indywidualnie
i zgodnie ze swoimi predyspozycjami oraz zainteresowaniami, zajęcia
w których uczestniczą. Nowe formy pracy sprawiły, że pomimo późnych
godzin lekcyjnych uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, realizują
swoje pomysły lub uzyskują pomoc w trudnościach w nauce.
Specjalnie dla bardziej płynnej i skutecznej realizacji projektu
Gmina Kołobrzeg uruchomiła dodatkowy odjazd dzieci i młodzieży ze szkoły.
Największym zainteresowaniem dotychczas cieszyły się zajęcia:
wykorzystania wiedzy w praktyce z przyrody pt. „Z przyrodą za pan brat”
(na których to dzieci doświadczalnie poznają zjawiska przyrodnicze,
a także prowadzą hodowlę triopsów), językowe pt. „English is my life”
w gimnazjum i „English is easy” w szkole podstawowej (podczas których
poszerzają swój zasób słów, uczą się rozmówek, tak żeby bez problemu
móc porozumieć się w tym języku poza granicami kraju) i prozawodowe
pt.„Moja przyszłość”, podczas których dzieci poznały dotychczas
swoje predyspozycje zawodowe, zaznajomiły się z zawodem ratownika
medycznego i nauczyły fachowego udzielania pierwszej pomocy.
Dodatkowo mogły uczestniczyć w dyżurze doradcy zawodowego, który raz w
tygodniu w każdej szkole indywidualnie udziela porad i wsparcia w tej kwestii.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum w ramach tych zajęć wzięli udział
w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół im. Henryka
Sienkiewicza w Kołobrzegu
, co bardzo pomoże im w wyborze dalszej
drogi ich edukacji. Dużym wsparciem są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki w gimnazjum „Matematyka na plus”, na których mogą
przećwiczyć zaległości, ale także poznać nowe sposoby obliczania i
doświadczania. Bardzo ciekawe są także zajęcia z geografii pt.
„Poznaję świat wokół nas” w gimnazjum. To właśnie podczas nich
uczniowie w terenie uczą się odnajdywania kierunków świata, poruszania
na nieznanym obszarze, obserwacji zjawisk pogodowych i nie tylko.
Od maja rozpoczną się kolejne zaplanowane zajęcia, do których
prowadzenia zostaną zatrudnieni kolejni nauczyciele. Są to: zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego pt. „Mówię, czytam, piszę
w języku ojczystym”
, informatyczno-fotograficzne pt. „Mistrz klawiatury”
w szkole podstawowej, rozwijające z chemii pt. „Tajemnicza chemia” w gimnazjum.
W dalszym ciągu apelujemy do rodziców uczestników projektu,
żeby pomogli nam i swoim pociechom w pilnowaniu godzin zajęć oraz
przynależności do wybranej grupy, co ułatwi nam płynną i bezproblemową
realizację projektu. Dotychczas zawsze mogliśmy na Państwa liczyć i wiemy
że tak jak nam to przede wszystkim Państwu zależy na dobru
swoich dzieci - dlatego nasza współpraca jest nieoceniona.
Zespół  projektowy.

 

(w celu zapoznania się z zaproszeniem proszę kliknąć w ikonę BIP)
 
 
DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

18 marca 2013 r. rozpoczynają
się zajęcia projektowe

POKL pt:"Na równi do sukcesu!-kompleksowe
programy

rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo".

INFORMUJEMY,
że uruchomiony został przez Urząd Gminy Kołobrzeg
dodatkowy odjazd autobusu szkolnego,
który po godzinie 16.15

odwiezie wszystkich uczestników i uczestniczki
projektu z terenu całej gminy do domu po ostatnich zajęciach.
Pozostałe odjazdy bez zmian.
Jeżeli ktoś skończy zajęcia wcześniej  zgodnie z planem zajęć projektowych
może, jak dotychczas, wcześniej odjechać do domu.
Dzieci otrzymają także plan od wychowawców klas.
Zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach.

Wszelkie pytania proszę kierować do pracownika
ds. organizacyjnych projektu
Pani Angeliki Telej pod numerem telefonu: 724-594-482


NA RÓWNI DO SUKCESU – ŻEBY NASZE DZIECI

MIAŁY RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ !!!>Gmina Kołobrzeg w celu pozyskania środków finansowych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożyła
w roku 2012 dwa wnioski aplikacyjne do
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakośc
i usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opracowano  programy rozwojowe dla szkół:
pt: „NA RÓWNI DO SUKCESU ! – kompleksowe programy rozwojowe dla szkół ze wsi Drzonowo”.
Jest to projekt dwuletni (trwający od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku), 
obejmujący swoim wsparciem wszystkich uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
im. Mieszka I w Drzonowie
oraz wszystkich uczniów klas I-III Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie.
Projekt obejmuje zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, przez opiekę psychologiczną
poprzez koła zainteresowań po edukację zawodową, która ma na celu
pomoc uczniom w wyborze swojej przyszłej drogi zawodowej.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i gwarantują dzieciom i młodzieży uzyskanie
pomocy w nauce, rozwoju swoich zainteresowań
oraz wyborze swojej przyszłej drogi zawodowej.

W ramach obu projektów szkoły zostaną doposażone w niezbędne środki
dydaktyczne, żeby zajęcia te były bardziej atrakcyjne i pozwoliły na
lepsze przyswajanie wiedzy i umiejętności. Odbywać będą się także zajęcia
wykorzystania wiedzy w praktyce, których czasami tak bardzo uczniom
brakuje w codziennej edukacji. Numer zawartej umowy:
UDA-POKL.09.01.02-32-012/12-00 kwota dofinansowania wynosi: 662 194,65 zł
w tym wkład własny Gminy Kołobrzeg wynosi 34 852, 35 zł

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Z RODZICAMI
UCZNIÓW OBJETYCH PROJKETEM 


Biuro projektu mieści się w:

Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie, Drzonowo 13, 78-133 Drzonowo,

powiat kołobrzeski, gmina Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie;

Tel: 724-594-482 Fax: 94/35 87 493, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA BIURA:

wtorek: 11.00-13.00