Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Drzonowie 

została założona tuż po II wojnie światowej jako jednostka oświatowa,
kształcąca w trybie dziennym uczniów klas I-VIII. Zanim oddano ją do
użytku, uczniowie z Drzonowa i Sarbii uczyli się w dwóch budynkach:
klasy  I-III w Drzonowie, a klasy IV – VI w Sarbii. W roku 1984 podjęto
decyzję o wybudowaniu nowego gmachu szkolnego, który oddano do
użytku w 1986 roku. Choć zajęcia rozpoczęły się 1 września, jeszcze przez
kilka tygodni trwały prace wykończeniowe i urządzanie sal lekcyjnych.
Brali w nich udział nauczyciele, uczniowie, a przede wszystkich rodzice.
Zarówno budowę jak i późniejsze prace wspierało mocno kierownictwo
i pracownicy ówczesnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego.               
W związku z trwającymi pracami nie odbyło się oficjalne otwarcie szkoły.

Nowo wybudowany budynek szkolny był już w pełni ( jak na ówczesne
czasy ) nowoczesnym lokalem. Posiadał nowoczesną salę gimnastyczną
z zapleczem sanitarnym i widownią, stołówkę, świetlicę, 15 sal lekcyjnych,
gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego i lekarski,
sekretariat, 3 pokoje nauczycielskie, 2 szatnie i 2 hole.
W 1997 roku szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową,
w której znalazło się  11 komputerów, a pierwszym nauczycielem informatyki
został p. Artur Antolak. Dzisiaj cała szkoła jest skomputeryzowana, a
przestarzałe urządzenia są sukcesywnie wymieniane na nowocześniejsze.
Wokół szkoły zostały stworzone 2 boiska: do piłki siatkowej i koszykowej oraz
bieżnia. W 2007 roku dobudowano salę multimedialną ze środków własnych
Gminy i  w minimalnym stopniu z Kontraktu Wojewódzkiego. 

W roku 2008 biblioteka  szkolna otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę).By stworzyć jak najlepsze
warunki rozwoju dzieci młodszych, w listopadzie 2009 roku utworzono salę zabaw
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Pierwszym dyrektorem
Szkoły  Podstawowej w Drzonowie po wojnie był pan Wacław Waszczyło,
drugim pan Wiesław Stylski, trzecim pan Lech Boryc, a od 1984 roku
pan Andrzej Gołdecki, który pełnił tę funkcję do 2007 roku. Od 1 września 2007
roku władzę w naszej szkole pełni pani Pelagia Staniul. 
Od 1986 roku istnieje funkcja wicedyrektora. Pierwszym z nich był pan Jan Stróżak,
a w 2001 roku na to stanowisko została powołana pani Zofia Fir, która pełni je do dziś.
W ciągu tych 25 lat zmieniał się status szkoły, która najpierw podlegała
Inspektoratowi Oświaty w Kołobrzegu, potem wchodziła w skład Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Kołobrzegu, by wreszcie stać się samodzielna jednostką oświatową.

A oto trochę ciekawostek z tej 25 – letniej historii:
W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 27 czerwca 1986 roku
znalazła się propozycja, by szkole nadać imię Alojzego Srogi.
W tym samym roku znalazł się zapis o zakupieniu tarcz szkolnych.

·         Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 11 stycznia 1988 roku podjęto
decyzję o tzw. „ dniach otwartych” , które przetrwały do dzisiaj.

·         W 1988 roku powołana została Spółdzielnia Uczniowska, która zajęła się między

innymi prowadzeniem sklepiku szkolnego.
Z dniem 1 września 1990 roku wprowadzona została nauka religii.

·         Od 2 września 1991 roku zaczęła obowiązywać 6 – stopniowa skala ocen.

·         W 1988 roku dodatek za wychowawstwo klasy wynosił  3 tysiące złotych. Szkoda,
że ta kwota nie pozostała do dziś…

·         W 1989 roku rozpoczęła się współpraca z szeregowym Sławomirem Góralem

ze strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Dźwirzynie, która zaowocowała
powstaniem drużyny harcerskiej działającej do dziś.

·         W związku z likwidacją szkoły w Błotnicy i klas IV – VI w Karcinie w 1999 roku
zwiększyła się liczba uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi.
Początek zajęć został przesunięty z godziny 7. 30 na 8.00.

·         Dnia 10 listopada 2004 roku nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkolnemu
autobusowi, czyli gimbusowi. W wyniku konkursu nadano mu imię „ Gumiś”.

Wcześniejsze pojazdy, którymi były dowożone dzieci, nosił nazwy„ bonanza” i „ ogórek”.

 

Szkoła to nie tylko lekcje, ale szeroka gama różnych zajęć pozalekcyjnych,
kół zainteresowań, konkursów, akcji, itd. Trudno wymienić wszystkie, ale warto
wspomnieć o niektórych. Są to np. organizowane od kilkunastu lat akcje „ Sprzątanie świata”, koncerty
umuzykalniające, konkursy recytatorskie „ Ptaki. Ptaszki i Ptaszęta Polne”, konkurs matematyczny„ Kangur”, akcje charytatywne, zbiórka makulatury i

zużytych baterii, akcja „Góra grosza”, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wyjazdy do kina i teatru, m.in. do Koszalina i Szczecina.
W tym roku szkolnym już po raz 14 organizowany jest w naszej szkole Konkurs o Nagrodę Wójta Gminy Kołobrzeg z zakresu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sukcesy naszych uczniów i nauczycieli zostały zaprezentowane na holu w kącikach tematycznych. 27 października 2009 roku nasza szkoła otrzymała imię Mieszka I.