Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Centrum Multimedialne

 

  

  

16 stycznia 2008 roku w Bibliotece Szkoły Podstawowej

w Drzonowie zostało otwarte

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

 


 

 

Jego powstanie jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" (ICIM) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby przygotować absolwenta szkoły do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, należy stworzyć mu odpowiednie ku temu warunki zwłaszcza w szkole.

Duża rola przypada w tym procesie bibliotece szkolnej. Stanowi ona idealne miejsce do przyjęcia nowych funkcji po dokonaniu odpowiednich zmian lokalowych, wyposażeniu w sprzęt i oprogramowanie oraz przeszkoleniu kadry do obsługi nowoczesnych urządzeń i prowadzenia zajęć edukacji czytelniczej i medialnej.

Udostępnianie zbiorów biblioteki to nie tylko wypożyczanie materiałów  do domu i w czytelni, ale także udostępnienia zbiorów specjalnych (np. Programów komputerowych) dla nauczyciela z grupą. Wynika stąd potrzeba zorganizowania  dobrze wyposażonej sali do prezentacji multimedialnych oraz sali zapewniającej każdemu uczniowi możliwość indywidualnej pracy przy komputerze. Udostępnianie zbiorów to również, oprócz wyszukania odpowiedniej informacji niezbędnej nauczycielowi w procesie dydaktycznym, przygotowanie jej dla nauczyciela np. wykonywanie usługi ksero (ale jedynie materiałów znajdujących się w zbiorach, a nie czynienie z Centrum punktu kserograficznego) oraz skanowanie zbiorów na potrzeby dydaktyczne.

Młodzież korzystająca z nowego Centrum, będącego częścią czytelni, ma do swojej dyspozycji cztery komputery z dostępem do Internetu, a także drukarkę, skaner i kopiarkę. To powód do dumy, bo jeszcze niewiele bibliotek szkolnych, zwłaszcza w małych miejscowościach jest tak dobrze wyposażona.

Centrum komputerowe doskonale wpisuje się w pracę biblioteki, daje szansę na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji, zwłaszcza że zasoby biblioteczne nie zawsze są wystarczające aby takie zapotrzebowania czytelnicze zaspokoić. Takie właśnie informacje można uzyskać z Internetu.

W naszym centrum komputerowym dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej im. Mieszka I oraz Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie może przygotowywać się do lekcji, zbierać materiały do referatów z różnych dziedzin wiedzy, przeglądać czasopisma elektroniczne.

Tu uczniowie mogą pracować nad aktualizacją strony internetowej biblioteki, gazetką biblioteczną, przygotowywać się do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Gimnazjaliści mogą odwiedzać strony średnich uczelni, korzystać z testów i kompendiów z różnych dziedzin wiedzy. Wśród uczniów naszej szkoły są i użytkownicy nie posiadający w domach komputerów – tu mogą doskonalić swoje umiejętności

wyniesione z lekcji informatyki. Nauczyciele i pracownicy administracji mogą korzystać ze stron MENiS, zapoznawać się z najnowszymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, śledzić nowości z zakresu nauczanych przedmiotów, czy też ofertę edukacyjną Centrum Edukacji Nauczycieli. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie korzystają z księgarni internetowych zaopatrując się w nowości, które są trudno osiągalne w ofercie księgarni. Każdy z uczniów może korzystać nieodpłatnie z drukarki, skanera, kopiarki, oczywiście do celów edukacyjnych.

Plusy z funkcjonowania Centrum Multimedialnego są niewątpliwe. Internet znakomicie uzupełnia i wzbogaca pracę biblioteki, wpływa na lepszą jakość świadczonych usług, podnosi atrakcyjność biblioteki wśród uczniów.Spora część młodzieży najchętniej wykorzystywałaby komputery do celów wyłącznie rozrywkowych– czatów, gier, przeglądania oferty sklepów internetowych, itp. jest to jednak niemożliwe, ponieważ komputery mogąbyć wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych. Pozostaje mi tylko zachęcić wszystkich uczniów i Grono Pedagogiczne obu współpracujących szkół w Drzonowie do korzystania z centrum i oby służyło nam jak najdłużej.