Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie od dnia 1 września 2020 r.-WAŻNE!

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie od dnia 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

Procedura organizacji pracy szkół.odt