Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

SPOTKANIE Z ICHTIOLOGIEM

       W dn.17.10.2014r. klasa I gimnazjum uczestniczyła w lekcji biologii z ichtiologiem panią
dr inż. Dorotą Pawlos ze Szczecina. Ilustrując swoją wypowiedź prezentacją multimedialną
oraz planszami przedstawiającymi ryby, pani ichtiolog zaprezentowała uczniom bogactwo
gatunków ryb słodkowodnych i morskich. Przedstawiła ich budowę. Podkreśliła walory
zdrowotne ryb ważne w prawidłowym odżywianiu się. Potrawy z ryb dostarczają
pełnowartościowego białka, korzystnie działają na pracę mózgu. W dalszej części spotkania
z uczniami pani ichtiolog omówiła czynności życiowe tych wodnych organizmów, np. rytuały
związane z rozmnażaniem się i odżywianiem. Na ryby czyha też wiele zagrożeń, np.
regulowanie rzek, kłusownictwo, przełowienie. Dlatego wiele gatunków znajduje się pod
ochroną gatunkową, wiele też chroni się w inny sposób. Dzięki interesującemu spotkaniu
uczniowie docenią pracę osób starających się zachować różnorodność gatunkową naszych
wód.

 Tekst: Wanda Kosut