PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI

17, 18 i 19 marca ósmoklasiści zmagali się kolejno z testami diagnostycznymi z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – języka angielskiego. Egzamin odbył się z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty został przeprowadzany w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Rodzicom i uczniom przypominamy, że wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

20210317_082823.jpg 20210317_090040.jpg 20210317_090047.jpg

20210317_090108.jpg 20210317_090650.jpg 20210317_090655.jpg

20210317_090736.jpg 20210317_090823.jpg 20210317_090902.jpg

20210317_090919.jpg 20210317_090935.jpg 20210317_091002.jpg

20210317_091019.jpg 20210317_091036.jpg 20210317_091105.jpg

20210317_091126.jpg 20210317_091144.jpg 20210317_091156.jpg

20210317_091234.jpg IMG_0104(1).jpg IMG_0105(1).jpg